top of page

REALIZACE 2020

TENIS ZBRASLAV

 

01   /   05   /   2020

Původně navržen jednopodlažní objekt . Vybraným řešením je dvoupodlažní objekt s podzemním podlažím zapuštěným v terénním valu. Jedná se o kompaktní kvádrovou hmotu zastřešenou střechou v mírném sklonu. Na fasádách je použita kombinace šedého odstínu v kombinaci s oranžovými akcenty. Okenní rámy jsou navrženy jako plastové s antracitovou povrchovou úpravou. Nad oběma vstupy jsou zavěšeny dřevěné konstrukce markýz. Objekt zároveň slouží jako byt správce kurtů.

dokumentace pro stavební povolení  2019

bottom of page