top of page

STUDIE 2017

KONVERZE OBJEKTU

STROJÍREN

 

01   /   06   /   2017

Projekt řeší možnosti nového využití prvorepublikové strojírenské haly. Za socialismu byla přestavěna na jídelnu a její interiér i fasády utrpěly řadu necitlivých zásahů a přístaveb. Na hale je především cenná subtilní ocelová nýtovaná konstrukce v kombinaci s rázem vysokých obloukových industriálních oken. Bylo zpracováno několik verzí možného využití pro danou lokalitu od obchodního parku přes administrativní budovu až po školní zařízení. Ve všech verzích byl kladen důraz na přiznání původní ocelové konstrukce a zachování původního industriálního rázu. 

Dále zpracována studie na využití sosedního objektu obrobny, ve které byly ověřeny možnosti jejího nového využití pro účely tržnice.

bottom of page