top of page
hmotová skica
hmotová skica

press to zoom
půdorysy a vizualizace
půdorysy a vizualizace

press to zoom
hmotová skica
hmotová skica

press to zoom
hmotová skica
hmotová skica

press to zoom
1/18

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Cílem studie je ujasnění základní koncepce domu.

- Vhodné umístění na pozemku, výškové osazení do terénu a s tím přímo související podlažnost objektu.

- správné rozvržení místností ke světovým stranám při zachování dostatečného soukromí vůči sousedům a také z hlediska komfortu užívání.

-  O peníze většinou jde až v první řadě. Proto je důležité stanovit finanční limit realizace a přizpůsobit mu stavební program a celkový design domu. Fasádní obklad exotickým dřevem vypadá krásně na vizualizaci ale hůře v excelové tabulce.

- Při studii je také potřeba prověřit regulativy v území které mohout definovat podlažnost objektu, zastavěnou plochu,tvar střechy, procento zeleně na pozemku.. ale i napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Proto je součástí studie i předběžné projednání s orgány státní správy.

Průběh studie

- zpracování několika základních variant formou 3D náhledů a půdorysných konceptů. Následně vybrána nejvhodnější varianta k finálnímu zpracování.

Výstupem studie jsou - půdorysy jednotlivých podlaží včetně rozvržení interiéru (pozice nábytku, tvar kuchyně, umístění krbu..) - situace - řez objektem - pohledy na fasády - perspektivy - základní představa o interiéru - zákres do fotografie případně rozvržení zahrady nebo na čem se dohodneme..

Cena architektonické studie se pohybuje okolo 40 tisíc

dokumentace
dokumentace

press to zoom
dokumentace DSP
dokumentace DSP

press to zoom
dokumentace DSP
dokumentace DSP

press to zoom
dokumentace
dokumentace

press to zoom
1/8

DOKUMENTACE DÚR/DSP

Dokumentace pro územní rozhodnutí jak už trochu vyplývá z jejího úplného názvu „ dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby“ definuje základní objem, tvar, dispozici, umístění na pozemku a možnosti napojení na infrastrukturu. Je vhodné ji zpracovat u větších nebo komplikovaných projektů, tak aby měl investor jistotu, že je záměr proveditelný a může se pustit do detailního zpracování dalšího stupně dokumentace.

U rodinných domů je vhodné volit z časových i finančních důvodu dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Cena záleží na podrobnosti zpracování a odvíjí se od okruhu profesí, které se na projektu podílejí - geodetické zaměření, radonový průzkum, statické posouzení konstrukce, projekt zdravotechniky (vodovod a kanalizace) včetně přípojek, projekt vytápění, elektroinstalace (silno a slaboproud), plynofikace, požární řešení, větrání a klimatizace, průkaz energetické náročnosti..

Rozsah projektové dokumentace stanovuje vyhláška 499/2006S… ne všechny součásti jsou vždy pro daný záměr nutné. 

Cena cca 140 tis. Obvykle se pohybuje okolo 3% z ceny realizačních nákladů.

vila zbraslav
vila zbraslav

press to zoom
stavba vily zbraslav
stavba vily zbraslav

press to zoom
výstavba přístavby ;-)
výstavba přístavby ;-)

press to zoom
vila zbraslav
vila zbraslav

press to zoom
1/7

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Není potřebná pro stavební řízení, ale pro samotnou stavbu a její standard. Během realizace poté není prostor pro změny a realizační náklady zůstávají pod kontrolou. Dokumentace slouží jako podklad pro zajištění podrobného rozpočtu stavby.

 

Obsahuje detailní stavební výkresy, výpisy jednotlivých prvků okna, dveře, zámečnické, klempířské , truhlářské prvky, dlažby, obklady..). Obvykle se zpracovává pro větší projekty nebo veřejné zakázky, kde je potřeba předem striktně definovat rozsah a realizační náklady. U běžných rodinných domů obvykle stačí detailněji vykreslit stavebně konstrukční řešení (výkresy tvaru s výztužemi) a ve spolupráci s realizační firmou zpracovat potřebné detaily. 

 

Cena dle rozsahu.

 

U projektů, kde je předem těžko odhadnutelná náročnost úlohy, stanovím předběžný odhad ceny a ve finále bude částka odpovídat počtu odpracovaných hodin. Hodinová sazba 500 Kč/hod. 

bottom of page