REALIZACE

DŮM S VÝHLEDEM NA ZLÍN
realizováno 2012
 
 
Pozemek se nachází ve svahu okrajové části Zlína - Příluk. Dům se prosklenými plochami plně otevírá na Jih. Přes terasu s bazénem nabízí krásný výhled na celé město. V prní podlažní úrovni se nachází pavilon garáže a pokoje noční klidové zóny s verandou. Přes dvoupodlažní halu s knihovnou a krbem se schází do obytného prostoru. Kuchyň s jídelnou je umístěna v samostatném pavilonu, který zároveň plní funkci optické clony před terasou. Obytná i kuchyňská část je napojena na terasu s bazénem skýtající možnost venkovního stolování.

 

HIP-J.Ševčík - Arch.Z.Studio Zlín

 
 
MALÍŘŮV ATELIÉR
přístavba,realizace 2013
realizační náklady 750 000,-

Přístavba ateliéru pro malíře je navržena jako dřevostavba (sbíjená dřevěná konstrukce se zateplením a dřevěným ,modřínovým obkladem - viz obr. konstrukční schema) s extenzivní zelenou střechou. Pro přístavbu o výměře 24m2 bylo zvoleno místo, které nejméně naruší kompozici stávající zahrady. Ateliér je prosvětlen nárožním francouzským oknem s krásným pohledem na jihozápad. Součástí fasády jsou niky na skladování dříví.

 

Dokumentace pro stavební povolení 2013

RD ZELENÁČ
DSP 2016

Kompozice domu vychází z obdélníkového tvaru pozemku a možnosti jeho využití. Jižní fasáda se do zahrady otevírá přes kryté zápraží francouzskými okny. Na fasádách je navržen modřínový obklad, který v kombinaci se zastřešením zelenou extenzivní střechou vytváří vzhled přírodního charakteru. Ten je podpořen trámovou konstrukcí střechy, která se opticky uplatňuje v interiéru (dvoupodlažní hala) i exteriéru (přesah střechy nad terasou). Střecha objektu se svažuje směrem do ulice ve sklonu 19% a tudíž je zeleň v optickém kontaktu se zahradou. V obytné části vzniká velkorysý prostor dvoupodlažní haly s ochozem galerie s knihovnou.

 

dokumentace pro stavební povolení  2016

DOMEK U LESA
DSP 2018
dům: Čtrnáctý architekt, zahrada: Magdalena Smetanová

Zadáním bylo navrhnout dům tak, aby i při rozsáhlém stavebním programu působila jeho hmota odlehčeně a v rámci možností splynul se sousedícím lesem.  Odvážné přesahy podélné hmoty podlaží  2np zaprvé potěšily statika při výpočtu konzoly a zadruhé vytváří krytý prostor závětří při vstupu a kryté sezení na terase.  Dům vhodně reaguje na konfiguraci terénu, a tak je hmota garáže výškově odstupňována vůči okolí.

 

dokumentace pro stavební povolení  2018

SHOWROOM DUCATI
dokumentace DSP

Projekt řeší využití bývalé nakládací rampy objektu Barvy Laky Hostivař nově pro výstavní a kancelářské prostory. V průběhu projektu řešena změna stavby před jejím dokončením na prodejnu motorek se servisem a druhou menší část showroomu.

 

dokumentace pro stavební povolení 2017

změna stavby před dokončením 2019
 

foto: Tomáš Adamec

https://www.facebook.com/DucatiCR/app/190322544333196/

RD ŘÍČANY
ve výstavbě 2015/2016

Přestavba a přístavba rodinného domu v Říčanech.

Studie byla provedena ve dvou prostorových variantách. Zvolena byla verze s přístavbou oddělené denní zóny, která se na jihozápad otevírá do zahrady přes terasu s bazénem. Výškově dům sleduje terén ve třech úrovních, které jsou propojeny vstupní halou. Ta zajišťuje potřebný odstup od původního objektu potřebný pro denní osvětlení. Rekonstrukce je navržena tak, aby byly bourací práce omezeny na minimum a objekt byl maximálně využit.

 

Dokumentace pro stavební povolení 2015

 

MĚSTSKÝ PARK - PRAHA 6
realizováno 2013/2014

autoři: A.Navrátil, K.Švaříček, J.Linhart, L. Čtrnáctý

 

Park Maxe van der Stoela se nachází mezi ulicemi Myslbekova a Patočkova na území bývalé zahrádkářské kolonie. Vybudování parku bylo součástí investice výstavby tunelového komplexu Blanka. Součástí parku je ovál pro in-line bruslaře, jezírko, zóna potůčku Brusnice opatřena vodními atrakcemi pro děti i dospělé. Dále se zde nachází zóna se suchozemskými herními prkvy jako například 9m vysoká lanová pyramida nebo soustava lezeckých balančních kladin.

 

realizace 2013/2014

foto: Jakub Karlíček, Pavel Fiala , Jan Pohunek

 
DŮM S VEJMINKEM
Trnová, DSP

Bylo zvoleno zastřešení sedlovými střechami o sklonu 30 stupňů dle regulativu v územním rozhodnutí. Jedná se o dvougenerační dům, a tak je stavební program, resp. hmota objektu poměrně rozsáhlá. Za účelem zjemnit měřítko objektu byl objem domu rozčleněn do tří hmot. Hlavní dvoupodlažní hmotu bytové jednotky 6+kk, vyčleněná jednopodlažní hmota garáže a dílny a dále v kolmém směru umístěná jednopodlažní hmota menší bytové jednotky 2+kk tzv. Vejminku. Dům má půdorysnou stopu modifikovaného písmene „L“ a vytváří tak směrem na JZ soukromý prostor zahrady odcloněný od komunikace.

 

realizace 2019/2020

PŘÍSTAVBA BAZÉNU K RD
Jesenice u Prahy 

Zadáním bylo navrhnout celoročně uživatelnou přístavbu bazénu ke stávajícímu rodinnému domu v Jesenici.  Byla zvolena zelená extenzivní pultová střecha přecházející v okolní terén tak, aby nebyla přístavbou příliš narušena okolní zahrada.  Ve vzniklém terénním valu je schována technologie bazénu.

Dokumentace k ohlášení stavby 2018

KONVERZE OBJETKU STROJÍREN
Studie 2017, realizace 2019

Projekt řeší možnosti nového využití prvorepublikové strojírenské haly. Za socialismu byla přestavěna na jídelnu a její interiér i fasády utrpěly řadu necitlivých zásahů a přístaveb. Na hale je především cenná subtilní ocelová nýtovaná konstrukce v kombinaci s rázem vysokých obloukových industriálních oken. Bylo zpracováno několik verzí možného využití pro danou lokalitu od obchodního parku přes administrativní budovu až po školní zařízení. Ve všech verzích byl kladen důraz na přiznání původní ocelové konstrukce a zachování původního industriálního rázu. Hala se nyní dočkala vyčištění vnitřní dispozice a vestavků čímž krásně vynikla ocelová konstrukce. Nyní pokračují práce na úpravě čelní fasády objektu...

Architektonická studie 2017

RODINNÁ CHALOUPKA JÍLOVÉ 
dokumentace k ohlášení stavby

Dům je situování v obci Jílové u Prahy. Obsahuje tři bytové jednotky se samostatnými venkovními vstupy z krytého zápraží. Díky zasazení domu ve svažitém pozemku vzniká v úrovni suterénu prostor na garážové stání.​ Návrh se snaží použitými materiály i hmotovým řešením respektovat ducha venkovské architektury. Byly zpracovány dvě alternativy barevného řešení fasád. Finální verze je bílá fasáda v kombinaci s krytinou z pálených tašek cihlového odstínu.

 

realizace jaro 2019
 

TENIS ZBRASLAV
DSP 2019

Původně navržen jednopodlažní objekt . Vybraným řešením je dvoupodlažní objekt s podzemním podlažím zapuštěným v terénním valu. Jedná se o kompaktní kvádrovou hmotu zastřešenou střechou v mírném sklonu. Na fasádách je použita kombinace šedého odstínu v kombinaci s oranžovými akcenty. Okenní rámy jsou navrženy jako plastové s antracitovou povrchovou úpravou. Nad oběma vstupy jsou zavěšeny dřevěné konstrukce markýz. Objekt zároveň slouží jako byt správce kurtů.

dokumentace pro stavební povolení  2019

BYTOVÝ DŮM VLAŠIM
studie 2018

Bytový dům je navržen na stísněné parcele ze které vychází jeho kompozice podélného traktu. Výsledný výraz odpovídá požadavku na jednoduché a účelné provedení blalabala.  

 

architektonická studie 2018

RD RANČ
DSP 2016

Kompozice domu vychází z nepravidelného tvaru pozemku a možnosti jeho využití. Půdorysná stopa objektu ve tvaru otevřeného písmene "V" koresponduje se severní, západní a východní hranou pozemku. Díky této kompozici vzniká uprostřed objektu prostor nádvoří poskytující dostatek soukromí a zároveň výhled do krajiny. Obytná části se do zahrady otevírá přes zápraží francouzskými okny.

 

dokumentace pro stavební povolení  2016

RD PRO PEPU
Čelkovice u Tábora

Investor Pepa ani jeho pes Baryk nejsou příznivci moderních minimalistických vil, a tak byla snaha vytvořit spíše venkovský dům, který by i vzhledem k blízkosti historického centra Tábora lépe zapadl do okolní zástavby. Ze zpracovaných čtyř základních konceptů, byla nejprve zvolena verze 4, která se odkazuje hmotovým řešenín tvaru "U" a výrazem na zmenšenou verzi statku s hospodářským dvorem. Pozemek je však pro velkorysé plány úzký, a tak vyhrála verze 2 ve tvaru "L" , která je snad zdařilou formou moderního venkovského domu.

Dokumentace k ohlášení stavby 2018

STATEK JIŽNÍ ČECHY
realizace 2018/2019

Projekt řeší rekonstrukci statku v Jižních Čechách. Ta spočívá především ve zobytnění podkrovní části stávajícího stavení formou vikýřů a využití stodoly jako ubytovací kapacity, návrh letní kuchyně a dalších detailů..

 

realizace 2018/2019

KAVÁRNA A HUDEBNÍ KLUB​
dokumentace DSP 2017

Projekt řeší konverzi objektu bývalé vrátnice strojíren na kavárnu a hudební klub. Je snaha o zachování industriálního rázu objektu a minimalizaci zásahů do konstrukce. Vnitřní prostor je dotvářen mezipatrem galerie, ze které je možnost výstupu na venkovní terasu. V interiéru je počítáno s přiznanou konstrukcí krovu a režným zdivem.

 

Dokumentace pro stavební povolení 2018

VILA NAD SÁZAVOU
realizace interiéru

Vila se nachází v malé vesnici nad malebným údolím řeky Sázavy. Manželé měli od začátku přání vytvořit útulný domov a vyhnout se vybíleným high-tech prostorám. Jejich cílem však nebyl ani rustikálně zemitý vzhled. Výsledkem je nadčasový interiér skládající se z několika prostor s barevně i materiálově odlišným pojednáním, které vzájemně vytvářejí hravý celek.

 

Realizováno 2012/2013

MALÝ AMSTERDAM
realizace interiéru 2015

 

prodejna holandských sýrů a wafliček a bageterie

ČOV VELKÉ KARLOVICE
realizováno 2014

Čistírna je situována v obci Velké Karlovice v CHKO Beskydy. Z velké části je technologie čistírny schována pod zemí a zasypána valem. Neruší tudíž  ráz beskdydské krajiny a díky dřevěnému obkladu příjemně spolupůsobí s okolní zelení.

 

Dokumentace pro stavební povolení 2014

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr
TRAMPSKÁ OSADA V BRDECH
experimentální stavba 2013
autoři: J.Bláha, L.Čtrnáctý
realizační náklady: 156kč - hřebíky

Osada pro tuláky v brdských hvozdech byla postavena v létě 2013.  Na výstavbu byly použity padlé kmeny stromů, jehličí, mech a pár hřebíků. Přístřešek se zelenou extenzivní střechou poskytuje komfortní nocleh pro 4 vandráky. Dále je zde k dispozici posezení na verandě a lavičkách kolem centrálního ohniště.  Areál je obkroužen meandrem říčky. Součástí výbavy jsou tři opékačky na buřty!

 

realizováno v létě 2013

CTRNACTY ARCHITEKT© /All Rights Reserved 2018

vizualizace finální varianty