RODINNÉ DOMY

foto realizace 2012
foto realizace 2012

úvodní skica
úvodní skica

vizualizace finální varianty
vizualizace finální varianty

foto realizace 2012
foto realizace 2012

1/7
DŮM S VÝHLEDEM NA ZLÍN
realizováno 2012
 
Pozemek se nachází ve svahu okrajové části Zlína - Příluk. Dům se prosklenými plochami plně otevírá na Jih. Přes terasu s bazénem nabízí krásný výhled na celé město. V prní podlažní úrovni se nachází pavilon garáže a pokoje noční klidové zóny s verandou. Přes dvoupodlažní halu s knihovnou a krbem se schází do obytného prostoru. Kuchyň s jídelnou je umístěna v samostatném pavilonu, který zároveň plní funkci optické clony před terasou. Obytná i kuchyňská část je napojena na terasu s bazénem skýtající možnost venkovního stolování.

 

HIP-J.Ševčík - Arch.Z.Studio Zlín

SMP_0415
SMP_0415

SMP_0422
SMP_0422

SMP_0494
SMP_0494

SMP_0415
SMP_0415

1/19
RD ŘÍČANY
ve výstavbě 2015/2016

Přestavba a přístavba rodinného domu v Říčanech.

Studie byla provedena ve dvou prostorových variantách. Zvolena byla verze s přístavbou oddělené denní zóny, která se na jihozápad otevírá do zahrady přes terasu s bazénem. Výškově dům sleduje terén ve třech úrovních, které jsou propojeny vstupní halou. Ta zajišťuje potřebný odstup od původního objektu potřebný pro denní osvětlení. Rekonstrukce je navržena tak, aby byly bourací práce omezeny na minimum a objekt byl maximálně využit.

 

Dokumentace pro stavební povolení 2015

P1410054
P1410054

P1410057
P1410057

jižní zahrada
jižní zahrada

P1410054
P1410054

1/21
RD ZELENÁČ
DSP 2016

Kompozice domu vychází z obdélníkového tvaru pozemku a možnosti jeho využití. Jižní fasáda se do zahrady otevírá přes kryté zápraží francouzskými okny. Na fasádách je navržen modřínový obklad, který v kombinaci se zastřešením zelenou extenzivní střechou vytváří vzhled přírodního charakteru. Ten je podpořen trámovou konstrukcí střechy, která se opticky uplatňuje v interiéru (dvoupodlažní hala) i exteriéru (přesah střechy nad terasou). Střecha objektu se svažuje směrem do ulice ve sklonu 19% a tudíž je zeleň v optickém kontaktu se zahradou. V obytné části vzniká velkorysý prostor dvoupodlažní haly s ochozem galerie s knihovnou.

 

dokumentace pro stavební povolení  2016

VILLA ZLÍN
architektonická studie 2011

Dům zaujímá dispozici tvaru L kolem prosluněné terasy s bazénem a vytváří tak kolem bazénu zónu soukromí. Hmota je člěněna na část noční, denní a sportovní (tělocvična s posilovnou). Všechny obytné místnosti mají výhled a přímý přístup k bazénu. Vila je situována na mírně svažitém pozemku s výhledem  na Zlín. Cílem bylo dosáhnout kompaktního rozvržení hmot , tak aby při rozsáhlém stavebním programu vila nepůsobila příliš robustně.

 

architektonická studie  2011

HIP-J.Ševčík - Arch.Z.Studio Zlín

villa Zlín
villa Zlín

bazén, sportovní, obytná část
bazén, sportovní, obytná část

villa Zlín
villa Zlín

1/4
 
dřevěná konstrukce+modřínový obklad
dřevěná konstrukce+modřínový obklad

malířův atelier
malířův atelier

rozpracování varianty č.1
rozpracování varianty č.1

dřevěná konstrukce+modřínový obklad
dřevěná konstrukce+modřínový obklad

1/13
MALÍŘŮV ATELIÉR
přístavba, realizace 2013
realizační náklady 750 000,-

Přístavba ateliéru pro malíře v je navržena jako dřevostavba (sbíjená dřevěná konstrukce se zateplením a dřevěným ,modřínovým obkladem - viz obr. konstrukční schema) s extenzivní zelenou střechou. Pro přístavbu o výměře 24m2 bylo zvoleno místo, které nejméně naruší kompozici stávající zahrady. Ateliér je prosvětlen nárožním francouzským oknem s krásným pohledem na jihozápad. Součástí fasády jsou niky na skladování dříví.

 

Dokumentace pro stavební povolení 2013

jihozápad
jihozápad

P1400358
P1400358

P1400357
P1400357

jihozápad
jihozápad

1/21
DOMEK U LESA
DSP 2018
dům: Čtrnáctý architekt, zahrada: Magdalena Smetanová

Zadáním bylo navrhnout dům tak, aby i při rozsáhlém stavebním programu působila jeho hmota odlehčeně a v rámci možností splynul se sousedícím lesem.  Odvážné přesahy podélné hmoty podlaží  2np zaprvé potěšily statika při výpočtu konzoly a zadruhé vytváří krytý prostor závětří při vstupu a kryté sezení na terase.  Dům vhodně reaguje na konfiguraci terénu, a tak je hmota garáže výškově odstupňována vůči okolí.

 

dokumentace pro stavební povolení  2018

d-
d-

a (2)
a (2)

konvenční retro VAR
konvenční retro VAR

d-
d-

1/19
RD MNICHOVICE
Studie 2020

Koncept domu vychází z výrazně svažitého pozemku a snaží se nalézt kompromis mezi ideální orientací ke světovým stranám a dostatkem soukromí vůči sousedním objektům . Hlavní obytný prostor vzniká v prvním patře na terase, která se vznáší mezi stávajícími vzrostlými stromy a poskytuje atraktivní posezení s výhledy do údolí. Díky odstupňování objetku budou minimalizovány terénní práce.

Koncept domu byl prověřen ve třech vizuálních verzích.

D
D

F
F

P1390026
P1390026

D
D

1/22
RODINNÁ CHALOUPKA JÍLOVÉ 
dokumentace k ohlášení stavby

Dům je situování v obci Jílové u Prahy. Obsahuje tři bytové jednotky se samostatnými venkovními vstupy z krytého zápraží. Díky zasazení domu ve svažitém pozemku vzniká v úrovni suterénu prostor na garážové stání.​ Návrh se snaží použitými materiály i hmotovým řešením respektovat ducha venkovské architektury. Byly zpracovány dvě alternativy barevného řešení fasád. Finální verze je bílá fasáda v kombinaci s krytinou z pálených tašek cihlového odstínu.

 

realizace jaro 2018
 

1
1

pudorysy
pudorysy

sit3np
sit3np

1
1

1/11
RD LIPENCE
Studie 2018

Kompozice domu je určena výrazně svažitým pozemkem. Kvůli záplavovému území byl dům umístění v horní části pozemku. Hmoty tří podlaží domu kopírují konfiguraci terénu tak, aby byly výkopové práce co nejmenší a zároveň byl možný vjezd do garáže z horní úrovně. Nástup do domu je možný horním a spodním vchodem. Hlavní obytný prostor (kuchyň, jídelna, obývák i pracovna) se nachází v prostředním podlaží (2NP) v kontaktu s prostornou terasou na jihozápad. V přízemním podlaží se nacházejí dva pokoje s výstupem na krytou terasu. Dispozice jsou uspořádány tak, aby umožnovaly výhledy na jihozápad směrem k údolí Berounky.

architektonická studie 2018

f
f

P1400999
P1400999

b (2)
b (2)

f
f

1/17
DŮM S VEJMINKEM
Trnová, DSP

Bylo zvoleno zastřešení sedlovými střechami o sklonu 30 stupňů dle regulativu v územním rozhodnutí. Jedná se o dvougenerační dům, a tak je stavební program, resp. hmota objektu poměrně rozsáhlá. Za účelem zjemnit měřítko objektu byl objem domu rozčleněn do tří hmot. Hlavní dvoupodlažní hmotu bytové jednotky 6+kk, vyčleněná jednopodlažní hmota garáže a dílny a dále v kolmém směru umístěná jednopodlažní hmota menší bytové jednotky 2+kk tzv. Vejminku. Dům má půdorysnou stopu modifikovaného písmene „L“ a vytváří tak směrem na JZ soukromý prostor zahrady odcloněný od komunikace.

 

realizace 2019/2020

Dům v Pošumaví
Dům v Pošumaví

Dům v Pošujmaví
Dům v Pošujmaví

Dům v Pošumaví
Dům v Pošumaví

1/2
DŮM V POŠUMAVÍ
dokumentace DSP

Dům je situován v podhůří Šumavy. Je kompozičně i funkčně členěn na dvě hmoty. Dřevěná dvoupodlažní obytná hala a bílá hmota zázemí a noční zóny.  Obě části jsou orientovány do prostorné terasy na Jihozápad. 

 

Dokumentace pro stavební povolení 2014

LP_4
LP_4

LP_1
LP_1

L5
L5

LP_4
LP_4

1/17
DVA RD DRUHLICE
dokumentace DSP

Dva rodinné domy se nacházejí ve vesničce Druhlice poblíž Příbrami. Jsou navrženy na sousedních parcelách. Dispozice, včetně umístění sauny a garáží jsou podřízeny specifickým požadavkům každého z investorů. Kompozice obou domů umožnuje výhled přes prostornou terasu s bazénem směrem na jihozápad. U jednoho z domů je v konstrukci střechy udělána příprava na dodatečné osazení zimní zahrady venkovního sezení.

DSP 2018

a
a

IMG_8033 copy
IMG_8033 copy

IMG_8035
IMG_8035

a
a

1/8
PŘÍSTAVBA BAZÉNU K RD
Jesenice u Prahy 

Zadáním bylo navrhnout celoročně uživatelnou přístavbu bazénu ke stávajícímu rodinnému domu v Jesenici.  Byla zvolena zelená extenzivní pultová střecha přecházející v okolní terén tak, aby nebyla přístavbou příliš narušena okolní zahrada.  Ve vzniklém terénním valu je schována technologie bazénu.

Dokumentace k ohlášení stavby 2018

noc
noc

Barik
Barik

VAR1
VAR1

noc
noc

1/22
RD PRO PEPU
Čelkovice u Tábora

Investor Pepa ani jeho pes Baryk nejsou příznivci moderních minimalistických vil, a tak byla snaha vytvořit spíše venkovský dům, který by i vzhledem k blízkosti historického centra Tábora lépe zapadl do okolní zástavby. Ze zpracovaných čtyř základních konceptů, byla nejprve zvolena verze 4, která se odkazuje hmotovým řešenín tvaru "U" a výrazem na zmenšenou verzi statku s hospodářským dvorem. Pozemek je však pro velkorysé plány úzký, a tak vyhrála verze 2 ve tvaru "L" , která je snad zdařilou formou moderního venkovského domu.

Dokumentace k ohlášení stavby 2018

4
4

5
5

1+
1+

4
4

1/9
VILA ZLÍN NIVY 
Zlín, Nivy IV

Ve vyzvané architektonické soutěži byl zpracování koncept vily na svažitém pozemku s výhledem na město Zlín.  Dům byl umístěn do zadní atraktivní části parcely v blízkosti lesa skýtající dostatek soukromí vzhledem k větší vzdálenosti od příjezdové ulice a s nejlepším výhledem na město. Dům je částečně zahlouben do terénu a okolní terén přechází v zelenou střechu nad obytnou části. Na konceptu nebylo dále pokračováno, protože nebyl vítězný, ano už je to tak :-). dále byla zpracována verze s opačnou orietnací objektu.

Studie   2019

vizoska
vizoska

4
4

1NP2NP
1NP2NP

vizoska
vizoska

1/17
RD ROUDNICE 
Roudnice nad Labem

Investor je příznivcem funkcionalistických vil. Zadáním bylo navrhnout spíše menší kompaktní objekt, tak aby na pozemku zbylo ještě místo pro "hangár" na veterány, které jsou stavebníkovou zálibou. Vzhledově se dům kompozicí hmot a zpracováním detailů odkazuje na prvorepublikový funkcionalismus. Pojetí vnitřních dispozic odpovídá současným požadavkům na bydlení. Byly zpracovány dva koncepty a zvítězil ten s vybíhající zaoblenou hmotou koupelen - VAR 1.

Architektonická studie  2019, DSP 2020

m
m

1+
1+

b
b

m
m

1/17
RD NA SAMOTĚ U PRAHY
Řehenice

Zadáním bylo navrhnout moderní venkovský dům, který by splňoval místní regulativy a zároveň představy investora o současném designu . Bylo zpracováno několik verzí a vítězná je kompozice dvou na sebe kolmých hmot zastřešených sedlovou střechou doplněných garáží s vegetační extenzivní střechou. Materiálově je dům pojednán kombinací bílé omítky a fasádního obkladu z opáleného dřeva. Před domem vzniká prostor dlážděného dvorku vhodný pro parkování.

Architektonická studie  2020

vizz
vizz

ZUKRES
ZUKRES

7
7

vizz
vizz

1/27
REKONSTRUKCE VILY
Praha

Kompozice domu vychází z bílých kubických hmot na kamenné podnoži 1PP a garáže. Směrem do zahrady je objekt předělen prosklenou dvoranou schodišťové haly, která je ústředním prostorem celého objektu. Bílá hmota prvního a druhého podlaží je doplněna střešní prosklenou nástavbou stíněnou žaluziemi z patinované mědi modrozeleného odstínu. Žaluzie spolu se slunolamy dotvářejí vzhled objektu. 

DÚR a DSP  2020

E
E

I
I

D
D

E
E

1/15
RD NEVRATICE
Středočeský kraj

Pozemek se nachází v malé obci Nevratice ve Středních Čechách. Jak je patrné z přiložených návrhů, bylo zpracováno několik konceptů od klasické venkovské usedlosti až po moderní styl, kterému je investorka více nakloněna. Nechme se překvapit, která verze je finální, a kolik variant ještě bude:-)

DÚR a DSP  2020

1
1

viz-
viz-

P1370059
P1370059

1
1

1/13
RD RANČ
DSP 2016

Kompozice domu vychází z nepravidelného tvaru pozemku a možnosti jeho využití. Půdorysná stopa objektu ve tvaru otevřeného písmene "V" koresponduje se severní, západní a východní hranou pozemku. Díky této kompozici vzniká uprostřed objektu prostor nádvoří poskytující dostatek soukromí a zároveň výhled do krajiny. Obytná části se do zahrady otevírá přes zápraží francouzskými okny.

 

dokumentace pro stavební povolení  2016

c
c

h
h

IMG_20170228_134409
IMG_20170228_134409

c
c

1/5
KRUŠNÁ VILA 
pohdůří Krušných hor

Zadáním bylo navrhnout nástavbu z cedrových klád na stávající betonovou konstrukci bazénu, tak aby vznikla prostorná vila. Střecha je opatřena vegetační vrstvou, aby hmota domu nepůsobila pro své okolí rušivým dojmem při  pohledech ze svahu do údolí. Ikdyž se tak dům na první pohled netváří, jedná se v podstatě o srub. Prostorná terasa nabízí atraktivní pohledy na podhůří Krušných hor.

Dokumentace  2017

u variant 1,4,5 vzniká atrium
u variant 1,4,5 vzniká atrium

variantní řešení
variantní řešení

vítězná varianta dále rozpracována

varianta 4
varianta 4

u variant 1,4,5 vzniká atrium
u variant 1,4,5 vzniká atrium

1/9
DŮM U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Dolní Počernice 2013

Navrhovaný dům se nachází v obci Dolní Počernice nedaleko Prahy. Investorce byla předložena sada pěti variant s odlišnými kompozičními principy.

 

Architektonická studie 2013
 

půdorys
půdorys

skica
skica

tenisový areál
tenisový areál

půdorys
půdorys

1/5
DŮM POD BRDY
studie 2009

Navržený dům je součástí tenisového areálu v obci Stříbrná Lhota u Mníšku p.Brdy. Soubor staveb respektuje 1-2podlažní hladinu okolní zástavby a snaží se reagovat na bezprostřední blízkost lesa. Nově vysázené jehličnany prostupují střešními konstrukcemi z velkoformátových desek z vrstveného masivního dřeva. Stěny volně vybíhají do prostoru. Navrhované objekty se otevírají do svého okolí prosklenými plochami orientovanými na J a Z. Prostřednictvím prostorných tera, střešních přesahů a volné kompozice stěn se stírá hranice mezi exteriérem a interiérem.

 

architektonická studie 2009

fasáda se slunečními hodinami
fasáda se slunečními hodinami

RŮŽOVÁ ZÓNA - prarodiče MODRÁ ZÓNA - rodiče

fasáda se slunečními hodinami
fasáda se slunečními hodinami

1/5
DVOUGENERAČNÍ DŮM 
architektonická studie 2014

Dům je z důvodů investičních i užitných navržen jako jednopodlažní nepodsklepený objekt s obytným prostorem otevřeným do krovu. Dispozice ve tvaru "L" je člěněna na část pro rodinu s dětmi a část pro prarodičě. Obytné místnosti jsou orientovány na jihozápada přes kryté zápraží v kontaktu s bazénem. Západní fasáda je opatřena slunečními hodinami.

 

architektonická studie 2014

navrh
navrh

c+
c+

zvednuti1
zvednuti1

navrh
navrh

1/3
REKONSTRUKCE PŮDY 
RD Zbraslav

Architektonická studie řeší kompletní výměnu krovu a rekonstrukci půdy, která už nevyhovuje potřebám pětičlenné rodiny.  Přístavba je navržena tak, aby po zvednutí podezdívky v podkroví nově vznikly čtyři plnohodnotné pokoje a koupelna. Je zpracována ve dvou materiálových variantách. 

Architektonická studie 2017

varianta klasická
varianta klasická

inspirace - tradice venkova
inspirace - tradice venkova

malebná architektura uliční fronty tradiční venkovské architektury

varianta moderní
varianta moderní

kryté zápraží

varianta klasická
varianta klasická

1/6
VENKOVSKÝ DŮM
studie 2012

Studií chtěl investor ověřit možnosti nového dispozičního využití venkovského domu v obci Hoštice. Pojednání fasád je navrženo ve dvou variantách. Jedna v klasickém historizujícím provedením se špaletovými okny se šambránami a druhá v moderním duchu s francouzskými okny s řádem posuvných žaluzií.

 

studie   2012

CTRNACTY ARCHITEKT© /All Rights Reserved 2018

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr