top of page

STUDIE 2008

PROKOPSKÉ ÚDOLÍ

 

01   /   06   /   2008

Pozemek se nachází na okraji Prokopského údolí. Pro danou situaci jsem zvolil víco objektů menšího měřítka orientovaných ve směru běhu sevřeného údolí. Orientace je vhodná i z hlediska oslunění. Prostor, který soubor 6 bytových domů v Prokopském údolí zabere, se snaží na oplátku svému okolí vrátit uliční třídou. Tento snadno dostupný veřejný prostor je obhacen o prvky občanské vybavenosti. Kvalitní zpracování parteru je zajištěno vhodným měřítkem dlažby, volbou mobiliáře a prvky zeleně. Zelené střechy garáží vytváří před každým domem v prním podlaží zahradu.

školní projekt 2008

bottom of page