top of page

STUDIE 2020

KOMOŘANY,

SOUBOR STAVEB

PRAHA 12

 

Ve studii bylo ověřeno možné uspořádání nové čtvrti v centru Komořan Praha 12. Řešené území se skládá ze tří bloků. Při návrhu bylo zapotřebí respektovat územní studii, ve které jsou striktně definovány požadavky na kapacitu a využití jednotlivých bloků. Pro území je v současnosti projednávána změna územního plánu, která řeší přechod ze stávající výrobní zóny bývalých strojíren na multifunkční území obytných bloků s městskou vybaveností...

Investor MODŘANY Power a.s.

01   /   05   /   2020

bottom of page