top of page

REALIZACE 2020

TRNOVÁ U PRAHY

DŮM S VEJMINKEM,

 

01   /   08   /   2020

Bylo zvoleno zastřešení sedlovými střechami o sklonu 30 stupňů dle regulativu v územním rozhodnutí. Jedná se o dvougenerační dům, a tak je stavební program, resp. hmota objektu poměrně rozsáhlá.

 

Za účelem zjemnit měřítko objektu byl objem domu rozčleněn do tří hmot. Hlavní dvoupodlažní hmotu bytové jednotky 6+kk, vyčleněná jednopodlažní hmota garáže a dílny a dále v kolmém směru umístěná jednopodlažní hmota menší bytové jednotky 2+kk tzv. Vejminku. Dům má půdorysnou stopu modifikovaného písmene „L“ a vytváří tak směrem na JZ soukromý prostor zahrady odcloněný od komunikace.

bottom of page