top of page

REALIZACE 2013

MALÍŘŮV ATELIÉR

 

01   /   06   /   2021

Přístavba ateliéru pro malíře je navržena jako dřevostavba (sbíjená dřevěná konstrukce se zateplením a dřevěným ,modřínovým obkladem - viz obr. konstrukční schema) s extenzivní zelenou střechou. Pro přístavbu o výměře 24m2 bylo zvoleno místo, které nejméně naruší kompozici stávající zahrady. Ateliér je prosvětlen nárožním francouzským oknem s krásným pohledem na jihozápad. Součástí fasády jsou niky na skladování dříví.

relizační náklady 750 000,- 

bottom of page