top of page

STUDIE 2009

GOLF CITY ŠTIŘÍN

 

01   /   03   /   2009

Jedná se o komplex 18 řadových domů v blízkosti golfového hřiště Štiřín. Domy jsou rozvrženy tak, aby uprostřed areálu vznikl veřejný prostor návsi. Náves je obohacena vodními prvky, odpočinkovými plochami a vhodně členěna odlišnými typy dlažby. Komplex se nese ve znamení bílé barvy fasád v kontrastu s měděnkovou barvou střešních nástaveb a pískovcovým obložením vstupních předzahrádek. Prostor je příjemně prostoupen zelení.

Autoři - V.Mudra, M.Bureš, L.Čtrnáctý

bottom of page