top of page

DOKUMENTACE DUR a DSP

MOTOSALON -
PRAHA

 

01   /   07   /   2019

Architektonické řešení je do značné míry dáno lichoběžníkovým tvarem objektu. Vzhledem k zamýšlené funkci výstavního prostoru je požadavek na maximální prosklení výloh v prostoru showroomu přes dvě podlaží, který tvoří převážnou část fasád. Fasáda je tvořena fixními skleněnými výkladci a lemována atikou ze sendvičových hliníkových panelů. V části kanceláří je fasáda objektu tvořena z hliníkových sendvičových panelů s okenními otvory s parapety standardní výšky. Hlavní prostorem objektu je dvoupodlažní výstavní prostor showroomu přes dvě podlaží do kterého je z části vsazena vestavba patra kanceláří. Na jižní straně je k objektu přičleněna jednopodlažní hmota autoservisu.

bottom of page