top of page

Dokumentace DÚR a DSP

BYTOVÝ DŮM
,PRAHA 4
 

Bytový dům o 7 bytových jednotkách  je navržen čtyřpodlažní s pátým ustupujícím podlaží. Barevně je hmota objektu členěna na bílou krychli, která je posazena na šedé podnoži 1NP a doplněna o nástavbu stejné barvy ve 5NP. Objekt díky tomu nepůsobí převýšeným dojmem. Kompozici fasády dotvářejí béžové akcenty fasádního obkladu mezi okny. Hlavní hmota objektu je směrem na východ plasticky členěna lodžií prostupující patry 2-4NP.

01   /   06   /   2020

bottom of page