top of page

Architektonická studie

OBYTNÝ SOUBOR,
LIBEREC

 

Zpracování architektonické studie obytného souboru 8 typových rodinných domů v Liberci při dodržení regulativů územní studie.  Zachování vhodného měřítka objektů vzhledem k okolní zástavbě i při rozsáhlém stavebním programu rodinných domů o třech bytových jednotkách. 

01   /   08   /   2021

bottom of page