PROJEKTY

SHOWROOM DUCATI
dokumentace DSP

Projekt řeší využití bývalé nakládací rampy objektu Barvy Laky Hostivař nově pro výstavní a kancelářské prostory. V průběhu projektu řešena změna stavby před jejím dokončením na prodejnu motorek se servisem a druhou menší část showroomu.

 

dokumentace pro stavební povolení 2017

změna stavby před dokončením 2019
 

foto: Tomáš Adamec, Ducati Prague

https://www.facebook.com/DucatiCR/app/190322544333196/

MĚSTSKÝ PARK - PRAHA 6
realizováno 2013/2014

autoři: A.Navrátil, K.Švaříček, J.Linhart, L. Čtrnáctý

 

Park Maxe van der Stoela se nachází mezi ulicemi Myslbekova a Patočkova na území bývalé zahrádkářské kolonie. Vybudování parku bylo součástí investice výstavby tunelového komplexu Blanka. Součástí parku je ovál pro in-line bruslaře, jezírko, zóna potůčku Brusnice opatřena vodními atrakcemi pro děti i dospělé. Dále se zde nachází zóna se suchozemskými herními prkvy jako například 9m vysoká lanová pyramida nebo soustava lezeckých balančních kladin.

 

realizace 2013/2014

foto: Jakub Karlíček, Pavel Fiala , Jan Pohunek

DŮM V POŠUMAVÍ
dokumentace DSP

Dům je situován v podhůří Šumavy. Je kompozičně i funkčně členěn na dvě hmoty. Dřevěná dvoupodlažní obytná hala a bílá hmota zázemí a noční zóny.  Obě části jsou orientovány do prostorné terasy na Jihozápad. 

 

Dokumentace pro stavební povolení 2014

 
DŮM S VÝHLEDEM NA ZLÍN
realizováno 2012
 
 
Pozemek se nachází ve svahu okrajové části Zlína - Příluk. Dům se prosklenými plochami plně otevírá na Jih. Přes terasu s bazénem nabízí krásný výhled na celé město. V prní podlažní úrovni se nachází pavilon garáže a pokoje noční klidové zóny s verandou. Přes dvoupodlažní halu s knihovnou a krbem se schází do obytného prostoru. Kuchyň s jídelnou je umístěna v samostatném pavilonu, který zároveň plní funkci optické clony před terasou. Obytná i kuchyňská část je napojena na terasu s bazénem skýtající možnost venkovního stolování.

 

Realizováno 2012

 

HIP-J.Ševčík - Arch.Z.Studio Zlín

NÁRODNÍ TŘÍDA
Maison de Gourmet

Náplní navrhovaného domu na Národní Třídě je komplex nadstandardních světových restaurací. Výsledná forma je průnikem myšlenky objektu složeného ze dvou hmot, které respektují původní systém dvou parcel a myšlenky organicky rostlého domu, který se dokáže snadněji vypořádat s velmi složitým urbanistickým kontextem proluky na Národní třídě. Prostorově zakřivená deska vynášená šesti sloupy opatřenými nálevkovitými náběhy zastřešuje atraktivní prostory vyhlídkových teras a neagresivním způsobem oživuje střešní krajinu.

 

Diplomová práce 2012

VILLA ZLÍN
architektonická studie 2011

Dům zaujímá dispozici tvaru L kolem prosluněné terasy s bazénem a vytváří tak kolem bazénu zónu soukromí. Hmota je člěněna na část noční, denní a sportovní (tělocvična s posilovnou). Všechny obytné místnosti mají výhled a přímý přístup k bazénu. Vila je situována na mírně svažitém pozemku s výhledem  na Zlín. Cílem bylo dosáhnout kompaktního rozvržení hmot , tak aby při rozsáhlém stavebním programu vila nepůsobila příliš robustně.

 

architektonická studie  2011

HIP-J.Ševčík - Arch.Z.Studio Zlín

ROZHLEDNA ORLICKÉ HORY
architektonická soutěž

autoři: A.Navrátil, L.Čtrnáctý,V.Janata

 

Zadáním soutěže byla konverze nefunkční větrné elektrárny na rozhlednu. Objekt se nachází na vrchu Šibeník nad městysem Nový Hrádek.  Celý areál včetně samotné rozhledny je navržen jako bezbariérový. Přístup na vyhlídkovou plošinu je pro OZTP zajištěn panoramatickým výtahem.  Zelená střecha objektu zázemí je komponována pro pohledy shora. Je opatřena střelkou kompasu a horizontálními slunečními hodinami. Důraz je také kladen na konstrukční princip. Všechna schodiště jsou vynesena pomocí šestice táhel.

 

architektonická soutěž 2014

- neudělena žádná cena. Ano, už je to tak!

 
MNÍŠEK POD BRDY
tenisový areál

Tenisový areál je navržen v obci Stříbrná Lhota u Mníšku p.Brdy. Soubor staveb respektuje 1-2podlažní hladinu okolní zástavby a snaží se reagovat na bezprostřední blízkost lesa. Nově vysázené jehličnany prostupují střešními konstrukcemi z velkoformátových desek z vrstveného masivního dřeva. Stěny volně vybíhají do prostoru. Navrhované objekty se otevírají do svého okolí prosklenými plochami orientovanými na J a Z. Prostřednictvím prostorných tera, střešních přesahů a volné kompozice stěn se stírá hranice mezi exteriérem a interiérem.

 

architektonická studie 2009

RD ŘÍČANY
ve výstavbě 2015/2016

Přestavba a přístavba rodinného domu v Říčanech.

Studie byla provedena ve dvou prostorových variantách. Zvolena byla verze s přístavbou oddělené denní zóny, která se na jihozápad otevírá do zahrady přes terasu s bazénem. Výškově dům sleduje terén ve třech úrovních, které jsou propojeny vstupní halou. Ta zajišťuje potřebný odstup od původního objektu potřebný pro denní osvětlení. Rekonstrukce je navržena tak, aby byly bourací práce omezeny na minimum a objekt byl maximálně využit.

 

Dokumentace pro stavební povolení 2015

RD LIPENCE
Studie 2018

Kompozice domu je určena výrazně svažitým pozemkem. Kvůli záplavovému území byl dům umístění v horní části pozemku. Hmoty tří podlaží domu kopírují konfiguraci terénu tak, aby byly výkopové práce co nejmenší a zároveň byl možný vjezd do garáže z horní úrovně. Nástup do domu je možný horním a spodním vchodem. Hlavní obytný prostor (kuchyň, jídelna, obývák i pracovna) se nachází v prostředním podlaží (2NP) v kontaktu s prostornou terasou na jihozápad. V přízemním podlaží se nacházejí dva pokoje s výstupem na krytou terasu. Dispozice jsou uspořádány tak, aby umožnovaly výhledy na jihozápad směrem k údolí Berounky.

architektonická studie 2018

RD ZELENÁČ
DSP 2016

Kompozice domu vychází z obdélníkového tvaru pozemku a možnosti jeho využití. Jižní fasáda se do zahrady otevírá přes kryté zápraží francouzskými okny. Na fasádách je navržen modřínový obklad, který v kombinaci se zastřešením zelenou extenzivní střechou vytváří vzhled přírodního charakteru. Ten je podpořen trámovou konstrukcí střechy, která se opticky uplatňuje v interiéru (dvoupodlažní hala) i exteriéru (přesah střechy nad terasou). Střecha objektu se svažuje směrem do ulice ve sklonu 19% a tudíž je zeleň v optickém kontaktu se zahradou. V obytné části vzniká velkorysý prostor dvoupodlažní haly s ochozem galerie s knihovnou.

 

dokumentace pro stavební povolení  2016

1/9
OBYTNÝ SOUBOR
architektonická studie

Jedná se so soubor 4 šestipodlažních obytných domů a 4 rodinných domů. Každý obytný dům má své podzemní parkování v polozapuštěném suterénu, který zároveň vytváří soukromý prostor předzahrádek ve zvýšené úrovni 1.NP. Bylo zpracováno několik typů zastavovacích schemat. Finální varianta klade důraz na prostupnost území a vhodné měřítko a výšku zástavby vůči svému okolí.

 

Autoři
Ladislav Svoboda, Libor Čtrnáctý​​

architektonická studie 2017

PROKOPSKÉ ÚDOLÍ
obytný soubor

Pozemek se nachází na okraji Prokopského údolí. Pro danou situaci jsem zvolil víco objektů menšího měřítka orientovaných ve směru běhu sevřeného údolí. Orientace je vhodná i z hlediska oslunění. Prostor, který soubor 6 bytových domů v Prokopském údolí zabere, se snaží na oplátku svému okolí vrátit uliční třídou. Tento snadno dostupný veřejný prostor je obhacen o prvky občanské vybavenosti. Kvalitní zpracování parteru je zajištěno vhodným měřítkem dlažby, volbou mobiliáře a prvky zeleně. Zelené střechy garáží vytváří před každým domem v prním podlaží zahradu.

 

architektonická studie 2008

DOMEK U LESA
DSP 2018

Zadáním bylo navrhnout dům tak, aby i při rozsáhlém stavebním programu působila jeho hmota odlehčeně a v rámci možností splynul se sousedícím lesem.  Odvážné přesahy podélné hmoty podlaží  2np zaprvé potěšily statika při výpočtu a zadruhé vytváří krytý prostor závětří při vstupu a kryté sezení na terase.  Dům vhodně reaguje na konfiguraci terénu, a tak je hmota garáže výškově odstupňována vůči okolí.

 

dokumentace pro stavební povolení  2018

LYŽAŘSKÝ AREÁL
architektonická studie

Úkolem bylo zpracovat studii lyžařského areálu na pozemcích v Rokytnici nad Jizerou. Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu KRNAP a bylo třeba k úloze přistupovat s respektem ke krajinnému rázu a místní stavební tradici.

 

architektonická studie 2010

ZIMNÍ STADION
architektonická studie

Cílem úvodní architektonické studie bylo ověřit možnosti umístění hokejového stadionu na úzkou parcelu v areálu Komořanských strojíren a navrhnout základní architektonickou formu. Byl zvolen užší formát kluziště NHL 61x26m a tribuna ve 4 úrovních o 190 místech. Atraktivním prvkem jsou prostory občerstvení ve 2np s výhledem na hrací plochu. Severní fasáda je prosklena směrem do přilehlé rokle cholupického potoka.

 

architektonická studie 2016

DAČICE
revitalizace vnitrobloku

řešený areál se nachází v malebném jihočeské městě Dačice. Snažil jsem se najít novou tvář a vhodnou náplň dvou vnitrobloků přiléhajících k dačickému náměstí. Cílem bylo vytvořit atraktivní areál poskytující prostor pro divadelní představení, hudební festivaly a sochařská sympózia odehrávající se v rámci kulturního festivalu nesoucího název "Dačická kostka". Dačice jsou místem, kde byla vyrobena praní kostka cukru. motiv kostky je v arálu použit nad zastřešením jeviště a na vyhlídkové věži.

 

Architektonická studie 2010
 

INTERIÉR VILY ZBRASLAV
realizace inteiréru 2014

Výtvarné zpracování interiéru vstupní haly s krbem. Výrobní dokumentace kuchyní. 

 

realizace  2014

PARK ČVUT DEJVICE
architektonická studie 2011

Cílem návrhu je oživit prostor před fakultou architektry a fakultou stavební. V současnosti je zde studenty opomíjený park bez možnosti relaxace a sportovních aktivit. V návrhu je počítáno se dvěmi beachvoyballovými hřišti, letním kinem, kavárnou, bufetem.. Podél pěších cest jsou navrženy odpočinkové lavice doplněné vodními prvky. Park je oživen prvky drobné architektruy např. lanová konstrukce bufetu a kavárny, sluneční hodiny, fontána, pěší lávka...

 

architektonická studie 2011

NOVÝ SMÍCHOV
Urbanistické řešení

Jedná se o návrh obytného souboru s hlavní třídou šířky 20m obklopenou dvojúrovňovým parterem s patřičnou občanskou vybaveností. Z hlavní třídy jsou přístupné jak věžové devítipodlažní bytové domy, tak i chodbové pětipodlažní mezonetové bytové domy. Hlavní třída na svém jižním konci přechází v pěší lávku. Severní a jižní hrana území je uzavřena pětopodlažními administrativními budovami a na jihu se soubor doplněn školou, školkou a sportovním areálem. Jsou navržena dvě podlaží podzemních parkování.

 

Školní projekt 2009

KOUPACÍ JEZÍRKO u ZLÍNA
architektonická studie 2014
 
 
Investor si přál navrhnout jezírko přibližných rozměrů 8x4m přírodního charakteru tak, aby vhodně doplňovalo kompozici okolní zahrady.
Byly předloženy tři varianty. U prvních dvou se jedná o bazénovou  plavací zónu doplněnou po okrajích o litorální mělkou část s okrasnými rostlinami. 

 

architektonická studie 2014

GOLFCITY ŠTIŘÍN
Sportprojekta Praha
autoři-V.Mudra,M.Bureš,L.Čtrnáctý
 
Jedná se o komplex 18 řadových domů v blízkosti golfového hřiště Štiřín. Domy jsou rozvrženy tak, aby uprostřed areálu vznikl veřejný prostor návsi. Náves je obohacena vodními prvky, odpočinkovými plochami a vhodně členěna odlišnými typy dlažby. Komplex se nese ve znamení bílé barvy fasád v kontrastu s měděnkovou barvou střešních nástaveb a pískovcovým obložením vstupních předzahrádek. Prostor je příjemně prostoupen zelení.

 

Dokumentace pro územní rohodnutí 2009

RD RANČ
DSP 2016

Kompozice domu vychází z nepravidelného tvaru pozemku a možnosti jeho využití. Půdorysná stopa objektu ve tvaru otevřeného písmene "V" koresponduje se severní, západní a východní hranou pozemku. Díky této kompozici vzniká uprostřed objektu prostor nádvoří poskytující dostatek soukromí a zároveň výhled do krajiny. Obytná části se do zahrady otevírá přes zápraží francouzskými okny.

 

dokumentace pro stavební povolení  2016

1/16
RODINNÁ CHALOUPKA JÍLOVÉ 
dokumentace k ohlášení stavby

Dům je situování v obci Jílové u Prahy. Obsahuje tři bytové jednotky se samostatnými venkovními vstupy z krytého zápraží. Díky zasazení domu ve svažitém pozemku vzniká v úrovni suterénu prostor na garážové stání.​ Návrh se snaží použitými materiály i hmotovým řešením respektovat ducha venkovské architektury. Byly zpracovány dvě alternativy barevného řešení fasád. Finální verze je bílá fasáda v kombinaci s krytinou z pálených tašek cihlového odstínu.

 

CTRNACTY ARCHITEKT© /All Rights Reserved 2018

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr
lyžařský apartmán typ.1