ostatní PROJEKTY

DAČICE
revitalizace vnitrobloku

řešený areál se nachází v malebném jihočeské městě Dačice. Snažil jsem se najít novou tvář a vhodnou náplň dvou vnitrobloků přiléhajících k dačickému náměstí. Cílem bylo vytvořit atraktivní areál poskytující prostor pro divadelní představení, hudební festivaly a sochařská sympózia odehrávající se v rámci kulturního festivalu nesoucího název "Dačická kostka". Dačice jsou místem, kde byla vyrobena praní kostka cukru. motiv kostky je v arálu použit nad zastřešením jeviště a na vyhlídkové věži.

 

Architektonická studie 2010
 

NÁRODNÍ TŘÍDA
Maison de Gourmet

Náplní navrhovaného domu na Národní Třídě je komplex nadstandardních světových restaurací. Výsledná forma je průnikem myšlenky objektu složeného ze dvou hmot, které respektují původní systém dvou parcel a myšlenky organicky rostlého domu, který se dokáže snadněji vypořádat s velmi složitým urbanistickým kontextem proluky na Národní třídě. Prostorově zakřivená deska vynášená šesti sloupy opatřenými nálevkovitými náběhy zastřešuje atraktivní prostory vyhlídkových teras a neagresivním způsobem oživuje střešní krajinu.

 

Diplomová práce 2012

NOVÝ SMÍCHOV
Urbanistické řešení

Jedná se o návrh obytného souboru s hlavní třídou šířky 20m obklopenou dvojúrovňovým parterem s patřičnou občanskou vybaveností. Z hlavní třídy jsou přístupné jak věžové devítipodlažní bytové domy, tak i chodbové pětipodlažní mezonetové bytové domy. Hlavní třída na svém jižním konci přechází v pěší lávku. Severní a jižní hrana území je uzavřena pětopodlažními administrativními budovami a na jihu se soubor doplněn školou, školkou a sportovním areálem. Jsou navržena dvě podlaží podzemních parkování.

 

Školní projekt 2009

PROKOPSKÉ ÚDOLÍ
obytný soubor

Pozemek se nachází na okraji Prokopského údolí. Pro danou situaci jsem zvolil víco objektů menšího měřítka orientovaných ve směru běhu sevřeného údolí. Orientace je vhodná i z hlediska oslunění. Prostor, který soubor 6 bytových domů v Prokopském údolí zabere, se snaží na oplátku svému okolí vrátit uliční třídou. Tento snadno dostupný veřejný prostor je obhacen o prvky občanské vybavenosti. Kvalitní zpracování parteru je zajištěno vhodným měřítkem dlažby, volbou mobiliáře a prvky zeleně. Zelené střechy garáží vytváří před každým domem v prním podlaží zahradu.

 

architektonická studie 2008

PARK ČVUT DEJVICE
architektonická studie 2012

Cílem návrhu je oživit prostor před fakultou architektry a fakultou stavební. V současnosti je zde studenty opomíjený park bez možnosti relaxace a sportovních aktivit. V návrhu je počítáno se dvěmi beachvoyballovými hřišti, letním kinem, kavárnou, bufetem.. Podél pěších cest jsou navrženy odpočinkové lavice doplněné vodními prvky. Park je oživen prvky drobné architektruy např. lanová konstrukce bufetu a kavárny, sluneční hodiny, fontána, pěší lávka...

 

architektonická studie 2012

LYŽAŘSKÝ AREÁL
architektonická studie

zpracováno pro Atelier-A

 

Úkolem bylo zpracovat studii lyžařského areálu na pozemcích v Rokytnici nad Jizerou. Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu KRNAP a bylo třeba k úloze přistupovat s respektem ke krajinnému rázu a místní stavební tradici.

 

architektonická studie 2010

GOLFCITY ŠTIŘÍN
Sportprojekta Praha
autoři-V.Mudra,M.Bureš,L.Čtrnáctý
 
Jedná se o komplex 18 řadových domů v blízkosti golfového hřiště Štiřín. Domy jsou rozvrženy tak, aby uprostřed areálu vznikl veřejný prostor návsi. Náves je obohacena vodními prvky, odpočinkovými plochami a vhodně členěna odlišnými typy dlažby. Komplex se nese ve znamení bílé barvy fasád v kontrastu s měděnkovou barvou střešních nástaveb a pískovcovým obložením vstupních předzahrádek. Prostor je příjemně prostoupen zelení.

 

Dokumentace pro územní rohodnutí 2009

ROZHLEDNA ORLICKÉ HORY
architektonická soutěž

autoři: A.Navrátil, L.Čtrnáctý,V.Janata

 

Zadáním soutěže byla konverze nefunkční větrné elektrárny na rozhlednu. Objekt se nachází na vrchu Šibeník nad městysem Nový Hrádek.  Celý areál včetně samotné rozhledny je navržen jako bezbariérový. Přístup na vyhlídkovou plošinu je pro OZTP zajištěn panoramatickým výtahem.  Zelená střecha objektu zázemí je komponována pro pohledy shora. Je opatřena střelkou kompasu a horizontálními slunečními hodinami. Důraz je také kladen na konstrukční princip. Všechna schodiště jsou vynesena pomocí šestice táhel.

 

architektonická soutěž 2014

- neudělena žádná cena. Ano, už je to tak!

MNÍŠEK POD BRDY
tenisový areál

Tenisový areál je navržen v obci Stříbrná Lhota u Mníšku p.Brdy. Soubor staveb respektuje 1-2podlažní hladinu okolní zástavby a snaží se reagovat na bezprostřední blízkost lesa. Nově vysázené jehličnany prostupují střešními konstrukcemi z velkoformátových desek z vrstveného masivního dřeva. Stěny volně vybíhají do prostoru. Navrhované objekty se otevírají do svého okolí prosklenými plochami orientovanými na J a Z. Prostřednictvím prostorných tera, střešních přesahů a volné kompozice stěn se stírá hranice mezi exteriérem a interiérem.

 

architektonická studie 2009

KAVÁRNA EVROPSKÁ
architektonická studie 2014

Investor si přál umístit kavárnu na střechu garáží přiléhajících k činžovnímu domu v ulici Evropská. Z hmotových řešení se nakonec ukázala jako nejlepší varianta s rovným zastřešením v kombinaci s výkladci obrácenými do uliční fronty. Přiléhající teráska se na letní sezonu projí s interierm  otevřením francouzských oken.

 

architektonická studie  2014

ZIMNÍ STADION
architektonická studie

Cílem úvodní architektonické studie bylo ověřit možnosti umístění hokejového stadionu na úzkou parcelu v areálu Komořanských strojíren a navrhnout základní architektonickou formu. Byl zvolen užší formát kluziště NHL 61x26m a tribuna ve 4 úrovních o 190 místech. Atraktivním prvkem jsou prostory občerstvení ve 2np s výhledem na hrací plochu. Severní fasáda je prosklena směrem do přilehlé rokle cholupického potoka.

 

architektonická studie 2016

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
architektonické řešení

 

U následujících čistíren odpadních vod jsem zpracovával architektonické řešení. Většina projektů byla následně realizována.

 

dokumentace pro provádění stavby 2008-2014

TERASOVÝ DŮM BRANÍK
bytový dům

Jedná se o trojpodlažní bytový dům stojící na svažitém pozemku. Dům je orientován ve směru severozápadním. Původní myšlenkou bylo navrhnout objekt nenásilně zakomponovaný do okolní krajiny, který respektuje poklidnou atmosféru sevřeného údolí v blízkosti chráněné krajinné památky "Branické skály". Byly navrženy zelené střechy a terasový princip. Objek je nenásilně zahlouben do svažitého pozemku a zelené střechy volně přecházejí v okolní terasy a rostlý terén. 

 

architektonická studie 2009

KOUPACÍ JEZÍRKO u ZLÍNA
architektonická studie 2014
 
 
Investor si přál navrhnout jezírko přibližných rozměrů 8x4m přírodního charakteru tak, aby vhodně doplňovalo kompozici okolní zahrady.
Byly předloženy tři varianty. U prvních dvou se jedná o bazénovou  plavací zónu doplněnou po okrajích o litorální mělkou část s okrasnými rostlinami. 

 

architektonická studie 2014

SHOWROOM DUCATI
dokumentace DSP

Projekt řeší využití bývalé nakládací rampy objektu Barvy Laky Hostivař nově pro výstavní a kancelářské prostory. V průběhu projektu řešena změna stavby před jejím dokončením na prodejnu motorek se servisem a druhou menší část showroomu.

 

dokumentace pro stavební povolení 2017

změna stavby před dokončením 2019
 

foto: Tomáš Adamec

https://www.facebook.com/DucatiCR/app/190322544333196/

KAVÁRNA A HUDEBNÍ KLUB​
dokumentace DSP 2017

Projekt řeší konverzi objektu bývalé vrátnice strojíren na kavárnu a hudební klub. Je snaha o zachování industriálního rázu objektu a minimalizaci zásahů do konstrukce. Vnitřní prostor je dotvářen mezipatrem galerie, ze které je možnost výstupu na venkovní terasu. V interiéru je počítáno s přiznanou konstrukcí krovu a režným zdivem.

 

Dokumentace pro stavební povolení 2018

DŮM S VÝHLEDEM NA ZLÍN
realizováno 2012
 
Pozemek se nachází ve svahu okrajové části Zlína - Příluk. Dům se prosklenými plochami plně otevírá na Jih. Přes terasu s bazénem nabízí krásný výhled na celé město. V prní podlažní úrovni se nachází pavilon garáže a pokoje noční klidové zóny s verandou. Přes dvoupodlažní halu s knihovnou a krbem se schází do obytného prostoru. Kuchyň s jídelnou je umístěna v samostatném pavilonu, který zároveň plní funkci optické clony před terasou. Obytná i kuchyňská část je napojena na terasu s bazénem skýtající možnost venkovního stolování.

 

HIP-J.Ševčík - Arch.Z.Studio Zlín

BYTOVÝ DŮM 1 - PRAHA
DÚR,DSP 2020

Text bude doplněn. Text bude doplněn.Text bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude  brzy. Text bude doplněn.  bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude  záhy doplněn.  bude doplněn zítra. Text bude . Text bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude doplněn.  

 

dokumentace pro stavební povolení  2020

1/12
BYTOVÝ DŮM 2 - PRAHA
DÚR,DSP 2020

Text bude doplněn. Text bude doplněn.Text bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude  brzy. Text bude doplněn.  bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude  záhy doplněn.  bude doplněn zítra. Text bude . Text bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude doplněn.  

 

dokumentace pro stavební povolení  2020

REKONSTRUKCE BD VOŽICE
DÚR,DSP 2019

Text bude doplněn. Text bude doplněn.Text bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude  brzy. Text bude doplněn.  bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude  záhy doplněn.  bude doplněn zítra. Text bude . Text bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude doplněn.  

 

dokumentace pro stavební povolení  2020

1/11
BYTOVÝ DŮM VLAŠIM
studie 2018

Text bude doplněn. Text bude doplněn.Text bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude  brzy. Text bude doplněn.  bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude  záhy doplněn.  bude doplněn zítra. Text bude . Text bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude doplněn. Text bude doplněn.  

 

architektonická studie 2018

1/9
OBYTNÝ SOUBOR
architektonická studie

Jedná se so soubor 4 šestipodlažních obytných domů a 4 rodinných domů. Každý obytný dům má své podzemní parkování v polozapuštěném suterénu, který zároveň vytváří soukromý prostor předzahrádek ve zvýšené úrovni 1.NP. Bylo zpracováno několik typů zastavovacích schemat. Finální varianta klade důraz na prostupnost území a vhodné měřítko a výšku zástavby vůči svému okolí.

 

Autoři
Ladislav Svoboda, Libor Čtrnáctý​​

architektonická studie 2017

RD ZELENÁČ
DSP 2016

Kompozice domu vychází z obdélníkového tvaru pozemku a možnosti jeho využití. Jižní fasáda se do zahrady otevírá přes kryté zápraží francouzskými okny. Na fasádách je navržen modřínový obklad, který v kombinaci se zastřešením zelenou extenzivní střechou vytváří vzhled přírodního charakteru. Ten je podpořen trámovou konstrukcí střechy, která se opticky uplatňuje v interiéru (dvoupodlažní hala) i exteriéru (přesah střechy nad terasou). Střecha objektu se svažuje směrem do ulice ve sklonu 19% a tudíž je zeleň v optickém kontaktu se zahradou. V obytné části vzniká velkorysý prostor dvoupodlažní haly s ochozem galerie s knihovnou.

 

dokumentace pro stavební povolení  2016

RD ŘÍČANY
ve výstavbě 2015/2016

Přestavba a přístavba rodinného domu v Říčanech.

Studie byla provedena ve dvou prostorových variantách. Zvolena byla verze s přístavbou oddělené denní zóny, která se na jihozápad otevírá do zahrady přes terasu s bazénem. Výškově dům sleduje terén ve třech úrovních, které jsou propojeny vstupní halou. Ta zajišťuje potřebný odstup od původního objektu potřebný pro denní osvětlení. Rekonstrukce je navržena tak, aby byly bourací práce omezeny na minimum a objekt byl maximálně využit.

 

Dokumentace pro stavební povolení 2015

VILLA ZLÍN
architektonická studie 2011

Dům zaujímá dispozici tvaru L kolem prosluněné terasy s bazénem a vytváří tak kolem bazénu zónu soukromí. Hmota je člěněna na část noční, denní a sportovní (tělocvična s posilovnou). Všechny obytné místnosti mají výhled a přímý přístup k bazénu. Vila je situována na mírně svažitém pozemku s výhledem  na Zlín. Cílem bylo dosáhnout kompaktního rozvržení hmot , tak aby při rozsáhlém stavebním programu vila nepůsobila příliš robustně.

 

architektonická studie  2011

HIP-J.Ševčík - Arch.Z.Studio Zlín

MALÍŘŮV ATELIÉR
přístavba, realizace 2013
realizační náklady 750 000,-

Přístavba ateliéru pro malíře v je navržena jako dřevostavba (sbíjená dřevěná konstrukce se zateplením a dřevěným ,modřínovým obkladem - viz obr. konstrukční schema) s extenzivní zelenou střechou. Pro přístavbu o výměře 24m2 bylo zvoleno místo, které nejméně naruší kompozici stávající zahrady. Ateliér je prosvětlen nárožním francouzským oknem s krásným pohledem na jihozápad. Součástí fasády jsou niky na skladování dříví.

 

Dokumentace pro stavební povolení 2013

DOMEK U LESA
DSP 2018
dům: Čtrnáctý architekt, zahrada: Magdalena Smetanová

Zadáním bylo navrhnout dům tak, aby i při rozsáhlém stavebním programu působila jeho hmota odlehčeně a v rámci možností splynul se sousedícím lesem.  Odvážné přesahy podélné hmoty podlaží  2np zaprvé potěšily statika při výpočtu konzoly a zadruhé vytváří krytý prostor závětří při vstupu a kryté sezení na terase.  Dům vhodně reaguje na konfiguraci terénu, a tak je hmota garáže výškově odstupňována vůči okolí.

 

dokumentace pro stavební povolení  2018

RD RANČ
DSP 2016

Kompozice domu vychází z nepravidelného tvaru pozemku a možnosti jeho využití. Půdorysná stopa objektu ve tvaru otevřeného písmene "V" koresponduje se severní, západní a východní hranou pozemku. Díky této kompozici vzniká uprostřed objektu prostor nádvoří poskytující dostatek soukromí a zároveň výhled do krajiny. Obytná části se do zahrady otevírá přes zápraží francouzskými okny.

 

dokumentace pro stavební povolení  2016

RD LIPENCE
Studie 2018

Kompozice domu je určena výrazně svažitým pozemkem. Kvůli záplavovému území byl dům umístění v horní části pozemku. Hmoty tří podlaží domu kopírují konfiguraci terénu tak, aby byly výkopové práce co nejmenší a zároveň byl možný vjezd do garáže z horní úrovně. Nástup do domu je možný horním a spodním vchodem. Hlavní obytný prostor (kuchyň, jídelna, obývák i pracovna) se nachází v prostředním podlaží (2NP) v kontaktu s prostornou terasou na jihozápad. V přízemním podlaží se nacházejí dva pokoje s výstupem na krytou terasu. Dispozice jsou uspořádány tak, aby umožnovaly výhledy na jihozápad směrem k údolí Berounky.

architektonická studie 2018

DŮM S VEJMINKEM
Trnová, DSP

Bylo zvoleno zastřešení sedlovými střechami o sklonu 30 stupňů dle regulativu v územním rozhodnutí. Jedná se o dvougenerační dům, a tak je stavební program, resp. hmota objektu poměrně rozsáhlá. Za účelem zjemnit měřítko objektu byl objem domu rozčleněn do tří hmot. Hlavní dvoupodlažní hmotu bytové jednotky 6+kk, vyčleněná jednopodlažní hmota garáže a dílny a dále v kolmém směru umístěná jednopodlažní hmota menší bytové jednotky 2+kk tzv. Vejminku. Dům má půdorysnou stopu modifikovaného písmene „L“ a vytváří tak směrem na JZ soukromý prostor zahrady odcloněný od komunikace.

 

realizace 2019/2020

RODINNÁ CHALOUPKA JÍLOVÉ 
dokumentace k ohlášení stavby

Dům je situování v obci Jílové u Prahy. Obsahuje tři bytové jednotky se samostatnými venkovními vstupy z krytého zápraží. Díky zasazení domu ve svažitém pozemku vzniká v úrovni suterénu prostor na garážové stání.​ Návrh se snaží použitými materiály i hmotovým řešením respektovat ducha venkovské architektury. Byly zpracovány dvě alternativy barevného řešení fasád. Finální verze je bílá fasáda v kombinaci s krytinou z pálených tašek cihlového odstínu.

 

realizace jaro 2018
 

DVA RD DRUHLICE
dokumentace DSP

Dva rodinné domy se nacházejí ve vesničce Druhlice poblíž Příbrami. Jsou navrženy na sousedních parcelách. Dispozice, včetně umístění sauny a garáží jsou podřízeny specifickým požadavkům každého z investorů. Kompozice obou domů umožnuje výhled přes prostornou terasu s bazénem směrem na jihozápad. U jednoho z domů je v konstrukci střechy udělána příprava na dodatečné osazení zimní zahrady venkovního sezení.

DSP 2018

DŮM V POŠUMAVÍ
dokumentace DSP

Dům je situován v podhůří Šumavy. Je kompozičně i funkčně členěn na dvě hmoty. Dřevěná dvoupodlažní obytná hala a bílá hmota zázemí a noční zóny.  Obě části jsou orientovány do prostorné terasy na Jihozápad. 

 

Dokumentace pro stavební povolení 2014

PŘÍSTAVBA BAZÉNU K RD
Jesenice u Prahy 

Zadáním bylo navrhnout celoročně uživatelnou přístavbu bazénu ke stávajícímu rodinnému domu v Jesenici.  Byla zvolena zelená extenzivní pultová střecha přecházející v okolní terén tak, aby nebyla přístavbou příliš narušena okolní zahrada.  Ve vzniklém terénním valu je schována technologie bazénu.

Dokumentace k ohlášení stavby 2018

RD PRO PEPU
Čelkovice u Tábora

Investor Pepa ani jeho pes Baryk nejsou příznivci moderních minimalistických vil, a tak byla snaha vytvořit spíše venkovský dům, který by i vzhledem k blízkosti historického centra Tábora lépe zapadl do okolní zástavby. Ze zpracovaných čtyř základních konceptů, byla nejprve zvolena verze 4, která se odkazuje hmotovým řešenín tvaru "U" a výrazem na zmenšenou verzi statku s hospodářským dvorem. Pozemek je však pro velkorysé plány úzký, a tak vyhrála verze 2 ve tvaru "L" , která je snad zdařilou formou moderního venkovského domu.

Dokumentace k ohlášení stavby 2018

1/9
VILA ZLÍN NIVY 
Zlín, Nivy IV

Ve vyzvané architektonické soutěži byl zpracování koncept vily na svažitém pozemku s výhledem na město Zlín.  Dům byl umístěn do zadní atraktivní části parcely v blízkosti lesa skýtající dostatek soukromí vzhledem k větší vzdálenosti od příjezdové ulice a s nejlepším výhledem na město. Dům je částečně zahlouben do terénu a okolní terén přechází v zelenou střechu nad obytnou části. Na konceptu nebylo dále pokračováno, protože nebyl vítězný, ano už je to tak :-). dále byla zpracována verze s opačnou orietnací objektu.

Studie   2019

RD ROUDNICE 
Roudnice nad Labem

Investor je příznivcem funkcionalistických vil. Zadáním bylo navrhnout spíše menší kompaktní objekt, tak aby na pozemku zbylo ještě místo pro "hangár" na veterány, které jsou stavebníkovou zálibou. Vzhledově se dům kompozicí hmot a zpracováním detailů odkazuje na prvorepublikový funkcionalismus. Pojetí vnitřních dispozic odpovídá současným požadavkům na bydlení. Byly zpracovány dva koncepty a zvítězil ten s vybíhající zaoblenou hmotou koupelen - VAR 1.

Architektonická studie  2019, DSP 2020

1/17
RD NA SAMOTĚ U PRAHY
Řehenice

Zadáním bylo navrhnout moderní venkovský dům, který by splňoval místní regulativy a zároveň představy investora o současném designu . Bylo zpracováno několik verzí a vítězná je kompozice dvou na sebe kolmých hmot zastřešených sedlovou střechou doplněných garáží s vegetační extenzivní střechou. Materiálově je dům pojednán kombinací bílé omítky a fasádního obkladu z opáleného dřeva. Před domem vzniká prostor dlážděného dvorku vhodný pro parkování.

Architektonická studie  2020

REKONSTRUKCE VILY
Praha

Kompozice domu vychází z bílých kubických hmot na kamenné podnoži 1PP a garáže. Směrem do zahrady je objekt předělen prosklenou dvoranou schodišťové haly, která je ústředním prostorem celého objektu. Bílá hmota prvního a druhého podlaží je doplněna střešní prosklenou nástavbou stíněnou žaluziemi z patinované mědi modrozeleného odstínu. Žaluzie spolu se slunolamy dotvářejí vzhled objektu. 

DÚR a DSP  2020

KRUŠNÁ VILA 
pohdůří Krušných hor

Zadáním bylo navrhnout nástavbu z cedrových klád na stávající betonovou konstrukci bazénu, tak aby vznikla prostorná vila. Střecha je opatřena vegetační vrstvou, aby hmota domu nepůsobila pro své okolí rušivým dojmem při  pohledech ze svahu do údolí. Ikdyž se tak dům na první pohled netváří, jedná se v podstatě o srub. Prostorná terasa nabízí atraktivní pohledy na podhůří Krušných hor.

Dokumentace  2017

DŮM U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Dolní Počernice 2013

Navrhovaný dům se nachází v obci Dolní Počernice nedaleko Prahy. Investorce byla předložena sada pěti variant s odlišnými kompozičními principy.

 

Architektonická studie 2013
 

DŮM POD BRDY
studie 2009

Navržený dům je součástí tenisového areálu v obci Stříbrná Lhota u Mníšku p.Brdy. Soubor staveb respektuje 1-2podlažní hladinu okolní zástavby a snaží se reagovat na bezprostřední blízkost lesa. Nově vysázené jehličnany prostupují střešními konstrukcemi z velkoformátových desek z vrstveného masivního dřeva. Stěny volně vybíhají do prostoru. Navrhované objekty se otevírají do svého okolí prosklenými plochami orientovanými na J a Z. Prostřednictvím prostorných tera, střešních přesahů a volné kompozice stěn se stírá hranice mezi exteriérem a interiérem.

 

architektonická studie 2009

DVOUGENERAČNÍ DŮM 
architektonická studie 2014

Dům je z důvodů investičních i užitných navržen jako jednopodlažní nepodsklepený objekt s obytným prostorem otevřeným do krovu. Dispozice ve tvaru "L" je člěněna na část pro rodinu s dětmi a část pro prarodičě. Obytné místnosti jsou orientovány na jihozápada přes kryté zápraží v kontaktu s bazénem. Západní fasáda je opatřena slunečními hodinami.

 

architektonická studie 2014

REKONSTRUKCE PŮDY 
RD Zbraslav

Architektonická studie řeší kompletní výměnu krovu a rekonstrukci půdy, která už nevyhovuje potřebám pětičlenné rodiny.  Přístavba je navržena tak, aby po zvednutí podezdívky v podkroví nově vznikly čtyři plnohodnotné pokoje a koupelna. Je zpracována ve dvou materiálových variantách. 

Architektonická studie 2017

PŘÍSTAVBA BAZÉNU K RD
Jesenice u Prahy 

Zadáním bylo navrhnout celoročně uživatelnou přístavbu bazénu ke stávajícímu rodinnému domu v Jesenici.  Byla zvolena zelená extenzivní pultová střecha přecházející v okolní terén tak, aby nebyla přístavbou příliš narušena okolní zahrada.  Ve vzniklém terénním valu je schována technologie bazénu.

Dokumentace k ohlášení stavby 2018

KONVERZE OBJETKU STROJÍREN
Studie 2017, realizace 2019

Projekt řeší možnosti nového využití prvorepublikové strojírenské haly. Za socialismu byla přestavěna na jídelnu a její interiér i fasády utrpěly řadu necitlivých zásahů a přístaveb. Na hale je především cenná subtilní ocelová nýtovaná konstrukce v kombinaci s rázem vysokých obloukových industriálních oken. Bylo zpracováno několik verzí možného využití pro danou lokalitu od obchodního parku přes administrativní budovu až po školní zařízení. Ve všech verzích byl kladen důraz na přiznání původní ocelové konstrukce a zachování původního industriálního rázu. Hala se nyní dočkala vyčištění vnitřní dispozice a vestavků čímž krásně vynikla ocelová konstrukce. Nyní pokračují práce na úpravě čelní fasády objektu...

Architektonická studie 2017

VENKOVSKÝ DŮM
studie 2012

Studií chtěl investor ověřit možnosti nového dispozičního využití venkovského domu v obci Hoštice. Pojednání fasád je navrženo ve dvou variantách. Jedna v klasickém historizujícím provedením se špaletovými okny se šambránami a druhá v moderním duchu s francouzskými okny s řádem posuvných žaluzií.

 

studie   2012

CTRNACTY ARCHITEKT© /All Rights Reserved 2018

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr
m