NA CENÍKU SE PRACUJE...dnem i nocí

Architektonická studie RD (návrh stavby)                 dle rozsahu...       od 30 000 Kč

Architektonická studie interiéru                                dle rozsahu...      od  10 000 Kč

                      

Dokumentace pro ohlášení stavby a stavební povolení - DSP        ... od 80 000 Kč

(Záleží na podrobnosti zpracování, většinou je cena vyšší dle okruhu profesí, které se na projektu podílejí - geodetické zaměření, radonový průzkum, statická část, napojení na vodovod, kanalizaci, plyn, slabo/silnoproud , požární řešení, průkaz energetické náročnosti, vytápění...V plném rozsahu cca 130 tis.- rodinný dům,

obvykle se pohybuje okolo 3% z ceny objektu.

 


Zajištění projednání dokumentace / inženýring projektu                ... od 15 000 Kč

(Klient si může zajistit vyřízení potřebných stanovisek a povolení raději sám)

 

Dokumentace pro provedení stavby - DPS                                  ... od 50 000 Kč

(Nemusí být provedena v plném rozsahu, cena se odvíjí od množství konstrukčních detailů a konkrétních požadavků klienta. V plném rozsahu cca 70 tis. - rodinný dům. Není potřebná pro stavební řízení, ale pro samotnou stavbu a její standard. Během realizace poté není prostor pro změny a finanční stránka věci zůstane pod kontrolou. Dokumentace slouží jako podklad pro zajištění podrobného rozpočtu stavby. Obsahuje detailní stavební výkresy, výpisy jednotlivých prvků okna,dveře,zámečnické,klempířské,truhlářské prvky, dlažby, obklady,..)

 

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby lze z časově úsporných důvodů sloučit do jednostupňové dokumentace. Její cena se poté pohybuje od 170 tis. )

 

Zajištění rozpočtu stavby                                                                 ... od 10 000 Kč

 

Autorský dozor                                                                                 ...    od 5000 Kč

(Dle počtu návštěv na stavbě)                  

 

Konzultace v oblasti architektury a interiérů                                     ...   500 Kč/hod

 

 

 

 

Na základě architektonické studie je možno zadat další stupně projektové dokumentace místnímu projektantovi. Cena za architektonickou studii se pohybuje dle rozsahu zadání kolem 40 000 Kč. Opět záleží na množství zpracovávaných variant, schůzek a požadované podrobnosti od prvotních ideových skic až po detailně zpracované výkresy.

 

U projektů, kde je předem těžko odhadnutelná náročnost úlohy, stanovím předběžný odhad ceny a ve finále bude částka odpovídat počtu odpracovaných hodin.