top of page

Dokumentace DSP

BYTOVÝ DŮM
,PRAHA
 

01   /   06   /   2020

Objekt působí menším měřítkem díky svému členění na dvě rozestoupené hmoty propojené proskleným spojovacím krčkem třetího patra. Výrazné balkony a terasy podporují horizontální charakter objektu , který i díky ustupujícímu 3NP působí nižším dojmem a nepřevyšuje okolní zástavbu. Fasády jsou doplněny o popínavou zelení, která v kombinaci s květníky na terasách dotváří příjemný vzhled objektu. Směrem do ulice objekt vytváří příjemný prostor parteru s novými  stromy doplněný o obchodní jednotku.

bottom of page