BYTOVÉ DOMY

BYTOVÝ DŮM 1 - PRAHA
DÚR,DSP 2020

Objekt působí menším měřítkem díky svému členění na dvě rozestoupené hmoty propojené proskleným spojovacím krčkem třetího patra. Výrazné balkony a terasy podporují horizontální charakter objektu , který i díky ustupujícímu 3NP působí nižším dojmem a nepřevyšuje okolní zástavbu. Fasády jsou doplněny o popínavou zelení, která v kombinaci s květníky na terasách dotváří příjemný vzhled objektu. Směrem do ulice objekt vytváří příjemný prostor parteru s novými  stromy doplněný o obchodní jednotku.

dokumentace pro stavební povolení  2020

1/12
BYTOVÝ DŮM 1 - PRAHA
DÚR,DSP 2020

Objekt je směrem do ulice komponován jako kompaktní třípodlažní hmota s ustupující čtvrtým nadzemním podlažím. Směrem na sever k sousedním bytovým domům je navržený objekt výškově odstupňován tak, aby nedocházelo k zastínění sousedních bytů. Okna jsou směrem na sever minimalizována (kvůli zachování soukromí) a je zde počítáno s výsadbou popínavých rostlin, aby severní fasáda navrženého objektu opticky lépe působila.

dokumentace pro stavební povolení  2020

REKONSTRUKCE BD VOŽICE
DÚR,DSP 2019

Architektonické řešení respektuje současné hmotové řešení objektu. Bude demontován obvodový plášť z boletických panelů a nahrazen kontaktním zateplovacím systémem. Fasádní plášť bude v bílém odstínu v kombinaci s barevnými akcenty okenních šambrán. Suterén bude omítnut ve světle šedém odstínu. Bude tak docíleno konceptu odlehčené bílé kubické hmoty posazené na tmavší podnoži. Vstup do objektu je zvýrazněn plastickým portálem.

 

dokumentace pro stavební povolení  2020

1/11
BYTOVÝ DŮM VLAŠIM
studie 2018

Bytový dům je navržen na stísněné parcele ze které vychází jeho kompozice podélného traktu. Výsledný výraz odpovídá požadavku na jednoduché a účelné provedení blalabala.  

 

architektonická studie 2018

1/9
OBYTNÝ SOUBOR
architektonická studie

Jedná se so soubor 4 šestipodlažních obytných domů a 4 rodinných domů. Každý obytný dům má své podzemní parkování v polozapuštěném suterénu, který zároveň vytváří soukromý prostor předzahrádek ve zvýšené úrovni 1.NP. Bylo zpracováno několik typů zastavovacích schemat. Finální varianta klade důraz na prostupnost území a vhodné měřítko a výšku zástavby vůči svému okolí.

 

Autoři
Ladislav Svoboda, Libor Čtrnáctý​​

architektonická studie 2017

CTRNACTY ARCHITEKT© /All Rights Reserved 2018

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr
vizu+